Kokybės aprašymas

Kokybės aprašymas

Ydos pavadinimas

A/B kategorijai

B/C ir C kategorijai

Ydos nuotrauka

ŠAKOS

matomoje

lentos

plokštumoje

Sveikos šakos

Leidžiama iki ketvirtadalio obliuotos lentos pločio. Pavieniais atvejais leidžiamos iki pusės lentos pločio. Šakų skaičius ilgio metre - neribojamas. Sveikų šakų sutrūkinėjimai yra nevertinami

Leidžiamos dydžiu iki 60% obliuotos lentos pločio. Sparninės šakos leidžiamos dydžiu iki 70% lentos pločio. Šakų skaičius ilgio metre - neribojamas

Tabakinės šakos (medienos struktūra tokioj šakoj yra visiškai suirusi)

Leidžiamos dydžiu iki 15 mm. skersmens, ne daugiau kaip 1vnt. bėginiame lentos metre

Leidžiamos dydžiu iki 25 mm. skersmens, ne daugiau kaip 2vnt. bėginiame lentos metre

Dalinai įaugusios šakos

Leidžiamos dydžiu iki 30 mm. skersmens. Pavieniais atvejais leidžiamos iki ketvirtadalio lentos pločio

Leidžiamos dydžiu iki pusės lentos pločio

Nesuaugusios šakos („juodas žiedas”)

Leidžiamos iki ketvirtadalio lentos pločio

Leidžiamos dydžiu iki trečdalio lentos pločio,matomoje plokštumoje

Iškritusios šakos

Leidžiamos nematomoje lentos plokštumoje. Pavieniais atvejais leidžiamos, bet ne daugiau kaip 1vnt. per visą lentos ilgį

Leidžiamos dydžiu iki 30% lentos pločio, matomoje plokštumoje. Leidžiamos, bet ne daugiau, kaip 5vnt. per visą lentos ilgį

ŠAKOS lentų briaunose

Sveikos ir dalinai įaugusios šakos

Leidžiamos be apribojimų

Leidžiamos be apribojimų

Tabakinės šakos

Leidžiamos dydžiu iki 15 mm. skersmens bet ne daugiau kaip 1vnt. bėginiame lentos metre

Leidžiamos dydžiu iki 35 mm. skersmens bet ne daugiau kaip 1vnt. bėginiame lentos metre

Iškritusios šakos

Leidžiamos, jei sudėjus dvi lentas jos yra nematomos. Pavieniais atvejais leidžiamos, bet ne daugiau, kaip 1 vnt. per visą lentos ilgį

Leidžiamos, bet ne daugiau, kaip 3 vnt. per visą lentos ilgį

PUVINYS

Kietasis puvinys

Leidžiamas iki 10 % lentos paviršiaus ploto

Leidžiamas iki 30 % lentos paviršiaus ploto

Minkštasis puvinys

Neleidžiamas

Neleidžiamas

ĮTRŪKIMAI

Paviršiniai įtrūkimai

Leidžiami, jei jie negadina bendros lentos išvaizdos

Leidžiami be apribojimų

Kiauryminiai įtrūkimai

Leidžiami lentų galų įtrūkimai, neilgesni nei dvigubas lentos plotis

Leidžiami neilgesni nei ketvirtadalis lentos ilgio

ŽIEVĖS ĮAUGOS

Leidžiamos vienetiniais atvejais, dydžiu iki 10 mm. pločio ir 50 mm. ilgio

Leidžiamos be apribojimų

POŽIEVIS

Leidžiamas iki ketvirtadalio lentos pločio ir storio, per visą lentos ilgį, nematomoje lentos pusėje, jei įlaja ir išdroža pilnai išobliuotos

Leidžiamas iki pusės lentos pločio ir storio, per visą lentos ilgį, nematomoje lentos pusėje

ŠERDIS

Leidžiama matoma šerdis

Leidžiama matoma šerdis

SAKŲ KIŠENĖLĖS

Pavienės

Leidžiamos dydžiu iki 10 mm. pločio ir 60 mm. ilgio

Leidžiamos be apribojimų

Grupinės

Leidžiamos, jeigu sakų kišenėlių kiekis bėginiame lentos ilgio metre neviršija 6 vnt

Leidžiamos be apribojimų

NEIŠSIOBLIAVIMAS (mechaninis apdirbimas)

Neleidžiamas lentos plokštumoje.

Leidžiamas lentų šonuose, jei sudėjus dvi lentas, jis negadina bendro vaizdo

Leidžiamas lentų šonuose ir plokštumoje dydžiu iki 20 % bendro lentos ploto

SPALVA

Leidžiami nedideli spalvos pakitimai: pajuodavimas, silpnas pamėlynavimas

Leidžiami spalvos pakitimai: pajuodavimas,  pamėlynavimas

NUDEGIMAI

Leidžiama pavieniais atvejais, bet ne daugiau kaip 5 % lentos paviršiaus ploto

Leidžiama

KREIVUMAS, SUSISUKIMAS

Leidžiama, jei tai netrukdo lentų sudėjimui

Leidžiama, jei tai netrukdo lentų sudėjimui

OBLIUOTO PAVIRŠIAUS „BANGAVIMAS“

Leidžiamos nedidelės obliavimo „bangelės“ lentos paviršiuje, nedidelis šiurkštumas apie šakas. Leidžiami nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, bet ne ilgesni nei lentos plotis

Leidžiamos nedidelės obliavimo „bangelės“ lentos paviršiuje, nedidelis šiurkštumas apie šakas. Leidžiami nedideli mechaniniai pažeidimai lentos galuose, bet ne ilgesni nei dvigubas lentos plotis

KINIVARPŲ IŠGRAUŽOS

Neleidžiama

Leidžiama iki 10% lentos paviršiaus ploto

ATSISLUOKSNIAVIMAS PLOKŠTUMOJE

Leidžiami vienetiniai atvejai iki 2-3 mm.

Leidžiama

 

MATMENS NUOKRYPOS

Leidžiamos: storiui +/- 1 mm. / pločiui +/- 1,5 mm./ ilgiui +10/- 10 mm

Leidžiamos: storiui +/- 1 mm. ,pločiui +/- 1,5 mm.,ilgiui +/- 10 mm